CENNÍK

Názov položky Do 1h Do 4h Do 24hDo 5 dní
Tlač        
Čiernobielá 1 strana (A4) 0,08€ 0,08€ 0,08€ 0,08€
Farebná 1 strana (A4) 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35€
         
Tvrdá väzba a zlátenie       
Tvrdá väzba vrátane 4 riadkov zlatého, alebo strieborného textu 19,00€ 15,00€ 9,00€ 7,00
Riadok zlatého alebo strieborného textu (mimo 4 v cene) 1,00€ 1,00€ 1,00€ 1,00€
Text na chrbát 1,00€ 1,00€ 1,00€ 1,00€
 Pri objednávke 1ks je manipulačný poplatok  5,00€   5,00€ 5,00€  5,00€ 
Mäkká väzba        
Mäkká väzba (Skriptá) 6,00€ 6,00€ 3,00€ 3,00€
         
Hrebeňová väzba (Vrátane priesvitnej fólie a tvrdej podložky- 180g)
     
Počet strán:  2-20, Hrebeň: 6 1,00 1,00 1,00 1,00
Počet strán: 21-40, Hrebeň: 8 1,13 1,13 1,13 1,13
Počet strán: 41-55, Hrebeň: 10 1,33 1,33 1,33 1,33
Počet strán: 56-80, Hrebeň: 12 1,56 1,56 1,56 1,56
Počet strán: 81-100, Hrebeň: 14 1,76 1,76 1,76 1,76
Počet strán: 101-120, Hrebeň: 16 1,99 1,99 1,99 1,99
Počet strán: 121-150, Hrebeň: 19 2,22 2,22 2,22 2,22
Počet strán: 151-180, Hrebeň: 22 2,89 2,89 2,89 2,89
Počet strán: 181-210, Hrebeň: 25 3,09 3,09 3,09 3,09
Počet strán: 211-245, Hrebeň: 30 3,32 3,32 3,32 3,32
         
Prílohy        
Kapsa na CD 1,00€ 1,00€ 1,00€ 1,00€
Vypálenie CD 1,50€ 1,50€ 1,50€ 1,50€
Pások na prílohy  1,00€ 1,00€ 1,00€ 1,00€
Kapsa na prílohy 1,00€ 1,00€ 1,00€ 1,00€